אבזרים

אבזרים

1,999.00 ₪
189.00 ₪
טבעות הגבהה רמקול 6.5  מותאם לסובארו BRZ  המחיר לזוגהתאמה מושלמת על ברגים מקוריים
250.00 ₪
טבעות הגבהה לפורש 911הטבעות מותאמות לברגים המקורייםMDF עשוי מיש צורך לבחור קוטר חור המחיר לזוג
100.00 ₪
תושבות הגבהה מותאמות לאוקטביה MDF עשוי מהמחיר לזוג
100.00 ₪
תושבות לטווטרים מותאמות בצורה מושלמת לרכב מתקבעות לברגים מקורייםעשוי מפרספקסהמחיר לזוג יש לבחור קוטר חור
100.00 ₪
תושבות לטוויטריםהתאמה מושלמת על ברגים מקורייםעשוי מפרספקסהמחיר לזוג *יש צורך לבחור קוטר חור
תושבת לטוויטרים לסקודה אוקטביההתאמה מושלמתעשוי מפרספקסיש לבחור קוטר חורהעלות לזוג
130.00 ₪
תושבת לטוויטרים סקודה פאביהתושבת מפרספקס מותאמת בצורה מושלמת לרכביש לבחור קוטר חורהמחיר לזוג תושבת
1,999.00 ₪
189.00 ₪
250.00 ₪
100.00 ₪
80.00 ₪
Spinner