1,199.00 ₪
RMS power (4 Ohms), W: 4 x 110RMS power (2 Ohms), W: 4 x 200RMS power (4 Ohm...
1,299.00 ₪
599.99 ₪
Power (4 Ohm), W: 2 x100Power (2 Ohms), W: 2 x 150Power (4 Ohm Bridge), W: 1 x...
649.00 ₪
Power (4 Ohms), W: 4 x 65Power (2 Ω), W: 4 x 105Power (4 Ohm Bridge), W: 2...
3,499.00 ₪
המגבר hx-175.4 הוא דבר אמיתי עם האיכות הגבוה ביותר, אשר יכול לספק צליל מדויק מקצועי . האיכות הגבוה...
999.00 ₪
RMS power (4 Ohms), W: 4 x 90RMS power (2 Ohms), W: 4 x 160RMS power (4 Ohm...
2,499.00 ₪
Power RMS (4 Ohms), W: 4 x 170Power RMS (2 Ω), W: 4 x 300Power RMS (4 Ohm...
2,499.00 ₪
Power (4 Ohms), W: 2 x 300Power (2 Ohm), W: 2 x 500Power (1 Ohm), W: 2 x...
אין במלאי
Output power RMS   - @ 4 Ohms 2 x 290 Watts - @ 2 Ohms 2 x...
אין במלאי
2,499.00 ₪
מגבר 4 ערוצים מעוצב בעיצוב סימטרי, שבו החלק העצמאי של כל זוג ערוצים יש אספקת החשמל שלה. כדי...
4,499.00 ₪
RMS power (4 Ohms), W: 4 x 150RMS power (2 Ohms), W: 4 x 220RMS power (4 Ohm...
1,199.00 ₪
1,299.00 ₪
599.99 ₪
649.00 ₪
3,499.00 ₪
999.00 ₪
2,499.00 ₪
2,499.00 ₪
5,999.00 ₪
9,999.00 ₪
2,499.00 ₪
4,499.00 ₪
Spinner