יצרן: Rs-audio

מקט:

זמינות: יש במלאי

3,499.00 ₪ 3,499.00
שנה אחריות
*מלבד כל הרמקולים וסאבוופרים

Power RMS / max. 70 / 140 Watts

Frequency response 44 Hz - 20,000 Hz

Impedance 4 Ω

Efficiency 1 W / 1 m 90 dB

Cone material TW: Silk dome

W: Paper cone

Crossover 6/6 dB

Outer diameter

TW: 50 mm

W: 165 mm Installation diameter

TW: 44 mm

W: 144 mm Installation depth

TW: 16 mm

W: 72 mm

MODEL RS SAPPHIRE MB165 FS 49.8763 Hz Diameter 130.0000 mm ZMax 33.0274 Ω RE 3.7000 Ω RMS 1.0462 ΩM QMS 4.7631 QES 0.6009 QTS 0.5336 CMS 0.5518 mm/N MMS 13.7033 g BL 5.5392 Tm VAS 13.5758 L dBSPL 88.4372 L1kHz 0.5211 mH L10kHz 0.2697 mH CAS 9.722230E-0008 m 5 /N RAS 5938.3560 Ω A MAS 77.7809 kg/m4 RAT 53007.7000 Ω A SD 0.0133 Ω LCES 16.9319 mH CMES 446.6146 µF RES 29.3274 Ω RMT 9.3388 ΩM ZMin 4.1613 Ω ZAVG 10.6647 Ω

MODEL RS SAPPHIRE M75 FS 120.3658 Hz Diameter 63.0000 mm ZMax 13.2734 Ω RE 3.9000 Ω RMS 1.3453 ΩM QMS 1.6543 QES 0.6883 QTS 0.4861 CMS 0.5941 mm/N MMS 2.9428 g BL 3.5511 Tm VAS 0.8062 L dBSPL 85.1243 L1kHz 0.1485 mH L10kHz 0.1115 m|H CAS 5.773237E-0009 m 5 /N RAS 138449.0000 Ω A MAS 302.8408 kg/m4 RAT 471203.5000 Ω A SD 0.0031 Ω LCES 7.4922 mH CMES 233.3597 µF RES 9.3734 Ω RMT 4.5788 ΩM ZMin 4.5655 Ω ZAVG 7.1816 Ω\

MODEL RS SAPPHIRE TW25 FS 842.8920 Hz Diameter 0.0000 mm ZMax 7.4980 Ω RE 3.4000 Ω RMS 0.0000 ΩM QMS 1.1577 QES 0.9605 QTS 0.5249 CMS 0.0000 mm/N MMS 0.0000 g BL 0.0000Tm VAS 0.0000 L dBSPL 0.0000 L1kHz 0.0000 mH L10kHz 0.0323 mH CAS 0.000000E+0000 m 5 /N RAS 0.0000 Ω A MAS 0.0000 kg/m4 RAT 0.0000 SD 0.0000 Ω LCES 0.6684 mH CMES 53.3401 µF RES 4.0980 Ω RMT 0.0000 ΩM ZMin 3.5119 Ω ZAVG 4.0898 Ω