יצרן: Rs-audio

מקט:

זמינות: יש במלאי

5,999.00 ₪ 5,999.00
שנה אחריות
*מלבד כל הרמקולים וסאבוופרים

MODEL RS STREAM MB165 FS 35.9823 Hz Diameter 130.0000 mm ZMax 35.3278 Ω RE 3.4000 Ω RMS 0.6651 ΩM QMS 5.9892 QES 0.6378 QTS 0.5764 CMS 0.7402 mm/N MMS 11.7434 g BL 4.6080 Tm VAS 18.2093 L dBSPL 88.5464 L1kHz 0.2963 mH L10kHz 0.1699 mH CAS 1.304053E-0007 m5 /N RAS 3774.9130 Ω A MAS 66.6564 kg/m4 RAT 39223.4000 Ω A SD 0.0133 Ω LCES 15.7171 mH CMES 553.0508 µF RES 31.9278 Ω RMT 6.9103 ΩM ZMin 3.6736 Ω ZA